Advies uitgebracht over nieuw huurbeleid

Naast het jaarlijkse huurverhogingsbeleid 2024, heeft Stedelink in 2024 ook haar doorlopende huurbeleid aangepast. Het huurbeleid is hierin beperkt tot keuzes over de verhuur van de woningen. Het gaat hier om nieuw te huren woningen. In de portefeuillestrategie worden de keuzes over aanpassingen in het woningbezit nog gemaakt. Die strategie komt binnenkort nog ter advisering bij ons.

Over het huurbeleid heeft de Huurdersraad met Stedelink overlegd en een advies gestuurd. Ons advies is niet overgenomen, dat betreuren we.

Je vindt hier de adviesaanvraag (+ bijlage 1, 2 & 3), ons advies en de reactie van Stedelink op ons advies.

Ter verduidelijking van de stukken enkele begripsverklaringen:

VGBB:  Voorgenomen Gevraagd Bestuursbesluit (Bron: Stedelink) | Streefhuur | Eerste aftoppingsgrens | Tweede aftoppingsgrens | DAEB en niet-DAEB | PMC: De combinatie type woning en doelgroep noemen we Product Markt Combinatie (PMC).(Bron: Aedes)

 

Deel dit bericht