Maak gebruik van het Fonds voor Zoetermeerse huurders voor jouw activiteit!

De Huurders Belangenvereniging Vestia Zoetermeer (HBVZ), als onderdeel van de Huurdersraad Vestia, heeft samen met haar leden/huurders begin 2018 een Fonds opgericht, zie hiervoor de Regeling Fonds HBVZ en de Procedure Fonds HBVZ. De huurders van Vestia Zoetermeer kunnen een beroep doen op een bijdrage voor een te houden activiteit in een complex/wijk/buurt in Zoetermeer. Voorbeelden van zo’n activiteit zijn een te organiseren barbecue, een nieuwjaarsbijeenkomst, het zoveel jarig bestaan van een complex enz. Kortom als er wat te vieren valt in een Vestia omgeving, kan daar een bijdrage voor worden gegeven. Voor het nieuw ingestelde Lief en Leed Potje kun je een aanvraag indienen voor iemand die initiatieven heeft getoond ten behoeve van andere bewoners en daarnaast kunnen ook aanvragen voor langdurig zieken worden ingediend. De 2 voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn:
aanvraag moet eerst ter beoordeling aan commissie Fonds HBVZ worden voorgelegd en het max. bedrag is EUR 25,00 per attentie.

Dit Fonds is opgericht door en voor huurders van Vestia Zoetermeer en wordt vanaf 1 januari beheerd door huurders van Stedelink uit Zoetermeer onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Na opheffing van de HBVZ komt het Fonds te vallen onder Huurdersraad Stedelink en zal alleen voor Zoetermeerse huurders worden ingezet. Enige tientallen huurders hebben voor het organiseren van een activiteit met succes een beroep gedaan op dit Fonds.

Schroom niet: mocht u een idee hebben voor het organiseren van bovengenoemde voorbeelden, neem contact op met de contactpersoon van dit Fonds Petra de Hoog via info@huurdersraadstedelink.nl.

Huurdersdag Zoetermeer 2022

Deel dit bericht