Huurverhoging 2023

De Huurdersraad heeft een belangrijke adviserende rol bij het vaststellen van de huurverhogingen en huurverlagingen per 1 juli van ieder jaar. Vooral dit jaar, nu er een nieuwe ‘Vestia’ is in de vorm van Stedelink, waren de verwachtingen van de Huurdersraad hoog gespannen. Na jaren van maximale huurverhogingen en minimale uitgaven aan onderhoud verwachtte de Huurdersraad een zeer gematigd huurbeleid.

Sociale huurwoningen
Bij sociale huurwoningen waarvan de huur niet verlaagd wordt tot 575, wordt een huurverhoging van gemiddeld 2,6% toegepast. Bewoners met een hoog middeninkomen en een hoog inkomen krijgen een huurverhoging van 30 respectievelijk 60 euro.
De Huurdersraad maakt zich grote zorgen over de betaalbaarheid van de woonlasten, daarom is afgesproken dat bij betalingsproblemen maatwerk mogelijk is. Die mogelijkheid wordt expliciet in de aanzeggingsbrief opgenomen.  Ook wordt gekeken of de woningen van deze groep mogelijk eerder aan de beurt kunnen komen voor isolatie en dergelijke. Woonlasten bestaan immers niet alleen uit huur.

Vrije sector huurwoningen
De Huurdersraad is er voor iedere huurder, dus ook voor huurders in een vrije sector woning. Het voorstel voor deze woningen was 4,1%.  De Huurdersraad adviseerde voor dit jaar dat voor deze groep een milder huurverhogingspercentage zou gaan gelden, immers deze groep heeft vanaf  2012 de maximale huurverhoging moeten betalen.
Helaas is de corporatie niet met ons meegegaan in dit advies en volhardde in haar standpunt.  De Huurdersraad heeft ook hier afgesproken dat huurders met een dure huurwoning bij de corporatie voor maatwerk terecht kunnen als zij in financiële problemen komen door te hoge woonlasten.

Huurkorting voor woningen met een energielabel E, F of G
Het advies van de Huurdersraad om alle woninghuur met een E, F en G-energielabel te bevriezen is helaas ook niet overgenomen door Stedelink. Daar staat tegenover dat Stedelink met het extra inkomen uit deze huurverhogingen tempo kan maken met het verbeteren van de woningen, een investeringsplan voor deze woningen volgt spoedig.

Pleidooi voor drempelloze communicatie over inkomensondersteunende regelingen
De Huurdersraad heeft Stedelink opgeroepen om extra te investeren in goede communicatie naar de bewoners over inkomensondersteunende regelingen. Stedelink deelde de zorgen van de Huurdersraad over de toename van (stille) armoede en heeft beloofd hier extra in te investeren.

Advies aan Stedelink
Wil je meer lezen over het huurverhogingsbeleid? Onderstaand de communicatie met Stedelink over het huurverhogingsbeleid van dit jaar:
adviesaanvraag Stedelink
reactie Huurdersraad Stedelink
reactie Stedelink

Deel dit bericht