Bestuurslid Bart Simon

Bart Simon is bestuurslid van Huurdersraad Stedelink. Hij is hierin voorzitter. Hij woont in Delft.

“Ik ben huurder van Stedelink in Delft. De Huurdersraad komt in mijn ogen over als een adviesraad met een stevig stemgeluid richting Vestia. Met een kritische grondhouding meedenkend aan het beleid in het belang van alle huurders. Na enige tijd in het bestuur van Huurdersraad Vestia te hebben gezeten ben ik bestuurslid bij Huurdersraad Stedelink geworden om met mijn kennis en ervaring een bijdrage te kunnen leveren. Ook als vertegenwoordiger voor de prestatieafspraken in de gemeente Delft.

Mijn loopbaan in het kort
Ik ben afgestudeerd als civiel ingenieur. Tijdens mijn opleiding aan de TU Delft heb ik mij gespecialiseerd in de uitvoering van ruimtelijke investeringsprojecten. Ik heb mij hier vooral toegelegd op de financiële haalbaarheid en de samenwerking binnen grote woningbouwprojecten. Naast mijn huidige functie bij Huurdersraad Stedelink ben ik bestuurder bij het Hoogheemraadschap van Delfland waar ik mij dagelijks inzet voor de belangenbehartiging van alle inwoners op het gebied van veiligheid en schoon water. Daarnaast ben ik als lid van een lokale rekenkamer betrokken bij het controleren en het onderzoeken van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het uitgevoerde beleid. In mijn rol als vicevoorzitter binnen deze rekenkamer stuur ik aan op kwaliteitsborging en de opvolging van de uitgebrachte adviezen. In Delft ben ik bestuurlijk betrokken bij een aantal stichtingen met een maatschappelijk oogmerk.”

Deel dit bericht