Feest! Bouw van betaalbare woningen in Zuid-Holland

Op 14 maart was er een bescheiden feest in Den Haag. Op het Provinciehuis van Zuid-Holland werden de Regionale Realisatieagenda’s getekend. Dat klinkt heel moeilijk maar het gaat gewoon om afspraken maken over het bouwen van (betaalbare) woningen in de provincie. 

Er is woningnood in heel Nederland. De regering wil daarom voor 2030 een heleboel huizen bijbouwen. Betaalbare huizen worden vaak door woningcorporaties gebouwd. Om een huis te kunnen bouwen moet je plannen maken, vergunningen krijgen en geld hebben. Dat kost veel tijd en werk. Het gaat ook lang niet altijd soepel omdat er vaak tegenstrijdige belangen zijn. Er zijn bijvoorbeeld gemeenten die geen goedkope huizen willen bouwen want daar zouden alleen asociale mensen willen wonen of waterschappen die niet overal willen bouwen omdat het te nat is, of (boeren)bedrijven die willen werken op de plekken die beschikbaar zijn gesteld voor woningbouw.

Daarom heeft de regering iedere provincie verplicht om een aantal huizen te gaan bouwen. Dan kan iedereen mopperen op de regering als ze maar aan het werk gaan. Zuid Holland moet 247.896 huizen bijbouwen. De provincie heeft dat aantal woningen verdeeld over de vijf regio’s Groot Rotterdam, Holland Rijnland, Zuid-Holland-Zuid, Midden Holland en Haaglanden. De gemeenten in die regio’s zijn verplicht om mee te werken en de woningcorporaties, waterschappen, waterleidingbedrijven, elektriciteitsbedrijven ook.  Die organisaties hebben 14 maart 2023 een overeenkomst getekend dat ze echt een heleboel betaalbare huizen gaan bouwen. Onze woningcorporatie Stedelink heeft dat voor Haaglanden en Midden Holland gedaan.

Er is gevraagd aan bedrijven en organisaties die te maken hebben met huizen in de regio om hun steun aan de plannen te verlenen. Ook de huurdersraad van Stedelink is gevraagd om de plannen te steunen. Dat doen wij van harte.  Wij zien de noodzaak van nieuwe, betaalbare huizen in onze omgeving. Daar moet niet eindeloos over gepraat worden, dat moet voortvarend maar wel verstandig worden opgepakt. Waar mogelijk zullen wij als huurdersraad de plannen en de uitvoering ervan kritisch volgen. Daarom heeft op 14 maart 2023 de samenwerkende Huurdersraden Haaglanden namens Huurdersraad Stedelink een steunverklaring afgegeven voor de regio Haaglanden en voor Midden Holland hebben we zelf (dat wil zeggen: Anneke) getekend. Dat was een feestje waard waar zelfs de minister naar toe kwam!

Deel dit bericht