Rollen van de wijkambassadeurs

Rollen van de wijkambassadeur

Contact met medehuurders

  • Contact met Vestiahuurders, bewonerscommissies en klankbordgroepen
  • Doorverwijzen naar Vestia/bewonerscommissies/Huurdersraad/werkgroepen/coaches
  • Enthousiasmeren voor deelname aan bijeenkomsten, in bewonerscommissies en klankbordgroepen

Wat doet Vestia

  • Contact met de wijkbeheerder
  • Aandacht voor sloop, renovaties & groot onderhoud van Vestia in de buurt
  • Hoe communiceert Vestia

In samenwerking met Huurdersraad

  • Huurdersraad informeren over wat er speelt in je wijk
  • Informatie krijgen vanuit de Huurdersraad
  • Deelname Huurdersraadpleging en landelijke Huurdersdag

Deel dit bericht